AVÍS LEGAL

El lloc web i el domini www.lamarandula.com corresponen a Ida Quintana Giralt, titular de La Maràndula (en endavant La Maràndula), amb NIF 47633025W, domicili fiscal al Carrer Narcís Jonqueras, 9, baixos d’Amer (CP 17170), telèfon 621259804 i adreça electrònica lamarandula@lamarandula.com.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a La Maràndula o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. La Maràndula presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. La Marandula autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d'inici del lloc web [https://www.lamarandula.com]. La Maràndula es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.lamarandula.com (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que La Maràndula actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això La Maràndula manifesta que les referències dels productes que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a La Maràndula fins a la contractació expressa d’una comanda.

La Maràndula es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

La Maràndula no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.